Produkt dnia
Ekologiczny Obornik kurzy w BB 1200 kg
Ekologiczny Obornik kurzy w BB 1200 kg
1 600,00 zł 1 570,00 zł
szt.
Alginit nawóz ekologiczny 1 tona BB pakiet 6 ton WYSYŁKA GRATIS
Alginit nawóz ekologiczny 1 tona BB pakiet 6 ton WYSYŁKA GRATIS
5 940,00 zł 5 820,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

prowadzonego przez Solo Urszula Kurant z siedzibą w Celejowie

 

 

Postanowienia wstępne

§ 1sk

 1. Sklep internetowy pod adresem www.mikroem.pl (dalej „sklep internetowy”) prowadzi jego właściciel

  Solo Urszula Kurant, Celejów 29c, 24-120 Kazimierz Dolny NIP 716-168-80-86

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

 3. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

  1. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93);

  2. ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2002 r. Nr 141, poz. 1176);

  3. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 1225);

  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. 2002 r. Nr 144, poz. 1204);

  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

 

Rodzaj i zakres świadczonych usług

§ 2

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów i publikacji, będących w ofercie Solo Urszula Kurant za pośrednictwem strony www.mikroem.pl, e-maila: biuro@mikroem.pl (sprzedaż internetowa).

 2. Informacje o świadczonych usługach, w szczególności wyrobach i publikacjach zamieszczone są na stronie www.mikroem.pl.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3

 1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer PC lub każde inne urządzenie komputerowe z dostępem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową poprawnie obsługującą standard HTML 4.01. Dodatkowo przeglądarka powinna mieć zainstalowaną i włączoną obsługę języka JavaScript oraz włączoną obsługę plików cookies.

 2. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz konta klienta. Konto klienta zakładane jest poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.mikroem.pl/pl/reg, w szczególności poprzez podanie przez Zamawiającego adresu e-mail, określenie hasła do konta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

Czynności składające się na procedurę zawarcia umowy

§ 4

 1. Proces składania zamówień, zawierania umów sprzedaży i spełniania świadczeń przez strony umowy sprzedaży obejmuje następujące kroki:

  1. wybór wyrobów lub publikacji,

  2. wybór sposobu dostawy przedmiotu zamówienia oraz adresu tej dostawy, jak również adresu, na jaki ma być wystawiona ewentualna faktura,

  3. wybór sposobu płatności,

  4. złożenie zamówienia,

  5. zapłatę i odbiór przedmiotu zamówienia.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedzielę i święta realizowane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. Po złożeniu zamówienia na wybrane wyroby lub publikacje Zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, w tym z potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.

 4. Zamawiający składając zamówienie w sklepie internetowym, składa ofertę zawarcia z  Solo Urszula Kurant umowy sprzedaży zamawianych wyrobów lub publikacji. Wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

 5. Zamawiający może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Obsługą Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail biuro@mikroem.pl (w tym formularza kontaktu na stronie http://www.mikroem.pl/pl/contact) lub telefonicznie.

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a Solo Urszula Kurant

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wydrukowanie i przekazanie Zamawiającemu wraz z przesyłką paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od wyboru Zamawiającego, dokonanego przy rejestracji formularza. Do paragonu fiskalnego lub faktury VAT dołączone jest pisemne potwierdzenie informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w zakresie, w jakim nie wymienia ich paragon fiskalny lub faktura VAT.

 8. Wszelkie informacje o wyrobach lub publikacjach, umieszczone na stronie www.mikroem.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 9. Zdjęcia wyrobów i publikacji umieszczone na stronie www.mikroem.pl są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.

 

Ceny

§ 5

 1. Informacja o cenie podawana na stronie www.mikroem.pl ma charakter wiążący dla stron umowy sprzedaży od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 2. Wszystkie ceny wyrobów i publikacji umieszczone na stronie www.mikroem.pl podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych jak również nie uwzględniają kosztów dostawy.

 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen wyrobów lub publikacji. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny wyrobów i publikacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

§ 6

      Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za przedmiot zamówienia:

 1. płatność przy odbiorze – należność pobierana jest gotówką przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego;

 2. przelew tradycyjny (płatność wykonywana przez Zamawiającego w banku lub na poczcie) - przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek nr 66 1140 2004 0000 3402 7737 6978 w banku: mBank. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na w/w konto;

 3. przelew elektroniczny (płatność wykonywana przez Zamawiającego z konta bankowego on-line lub za pośrednictwem innych systemów płatności online). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Przedpłata w wysokości 100% wartości złożonego zamówienia na rachunek operatora płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Solo Urszula Kurant potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

Warunki dostaw

§ 7

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający może wybrać następujące formy dostarczenia przedmiotu zamówienia:

  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej;

  3. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym LCM, Celejów 29C, 24-120 Kazimierz Dolny. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego jest okazanie dokumentu identyfikującego tożsamość Zamawiającego oraz podanie numeru zamówienia.

 2. Poszczególne formy dostarczenia przesyłki mogą być wykluczone dla określonych wyrobów lub publikacji.

 3. Czas przygotowania przedmiotu zamówienia do wysyłki (przekazania przesyłki ze sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę) wynosi do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego.

 4. Zamawiający otrzymuje na adres e-mail wskazany przez niego w formularzu zamówienia powiadomienie w przedmiocie przyjęcia zamówienia do realizacji, powiadomienie o przekazaniu zamówienia do wysyłki (przekazaniu przesyłki do przewoźnika realizującego dostawę) oraz informację o danych identyfikujących przesyłkę.

 5. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem, że przedmiot zamówienia jest dostępny w magazynie Solo Urszula Kurant

 6. W przypadku niedostępności wyrobów lub publikacji objętych zamówieniem w magazynie Solo Urszula Kurant lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep internetowy zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego najpóźniej do 3 (trzech) dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

 7. W przypadku niedostępności części wyrobów lub publikacji objętych zamówieniem w magazynie Solo Urszula Kurant lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (w szczególności w sytuacji wymienionej w ust. 7 poniżej), Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Zamawiający może wówczas wybrać:

  1. częściową realizację, co powoduje zrealizowanie zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie dostępnych lub możliwych do wysyłki wyrobów lub publikacji, sklep internetowy zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na niedostępne lub niemożliwe do wysyłki wyroby lub publikacje,

  2. anulowanie całości zamówienia, co powoduje zwolnienie sklepu internetowego z obowiązku realizacji zamówienia.

 8. W przypadku temperatury powietrza poniżej +5 lub powyżej +26 stopni Celsjusza, odnotowanej w dniu wysyłki przedmiotu zamówienia lub prognozowanej na dzień jego odbioru, na obszarze obejmującym: miejsce nadania przedmiotu zamówienia, miejsce jego odbioru lub odcinek trasy między punktem nadania a punktem odbioru przedmiotu zamówienia, realizacja zamówień na wyroby zawierające mikroorganizmy może zostać wstrzymana przez sklep internetowy.

 9. Do wartości każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy. Aktualne informacje o kosztach dostawy znajdują się na stronie wybranego produktu.

 10. Solo Urszula Kurant nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

 11. Zamawiający, odbierając przesyłkę z przedmiotem zamówienia, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Solo Urszula Kurant wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

Reklamacje

§8

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów lub publikacji (towaru) z umową Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Solo Urszula Kurant o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

 2. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Solo Urszula Kurant niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową jednak nie później niż:

  1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409; tj. produktu przeznaczonego do sprzedaży, umieszczonego w opakowaniu jednostkowym dowolnego rodzaju, którego ilość nominalna, jednakowa dla całej partii, odmierzona bez udziału nabywcy, nieprzekraczająca 50 kg lub 50 l nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania):

   1. oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362),

   2. dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

  2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Zamawiającego.

 3. W każdym przypadku, zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

 4. Reklamacje można składać bezpośrednio u Obsługi Sklepu Solo Urszula Kurant, Celejów 29C, 24-120 Kazimierz Dolny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail biuro@mikroem.pl (w tym formularza kontaktu na stronie http://www.mikroem.pl/pl/contact).

 5. Zamawiający powinien odesłać reklamowany towar przesyłką ekonomiczną na adres: LUBELSKIE CENTRUM MIKROORGANIZMÓW , Celejów 29C, 24-120 Kazimierz Dolny. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem i wskazaniem przyczyny reklamacji.

 7. Solo Urszula Kurant najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Zamawiającego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Solo Urszula Kurant zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru.

 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (przesyłka ekonomiczna), Solo Urszula Kurant zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w §10 niniejszego Regulaminu.

 9. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

Odstąpienie od umowy

§9

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej (umowy zawartej na odległość) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania przedmiotu zamówienia.

 2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli zamawiający dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jak również zwracany przedmiot zamówienia powinny być wysłane do Solo Urszula Kurant na adres siedziby: Celejów 29c, 24-120 Kazimierz Dolny. Bezpośrednie koszty odesłania przedmiotu zamówienia ponosi zamawiający. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Zasady dokonywania zwrotu należności Zamawiającym

§10

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Solo Urszula Kurant do zwrotu należności uiszczonych przez Zamawiającego, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia w/w okoliczności.

 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Solo Urszula Kurant identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Zamawiającego w sklepie internetowym (nadpłata).

 3. Nadpłata z konta Zamawiającego zostanie przekazana na rachunek bankowy Zamawiającego wyłącznie na podstawie jego dyspozycji, przekazanej do Obsługi Sklepu internetowego drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mikroem.pl (w tym formularza kontaktu na stronie http://www.mikroem.pl/pl/contact) lub pocztą na adres: Celejów 29C, 24-120 Kazimierz Dolny.

 4. Na życzenie Zamawiającego zwrot nadpłaty może nastąpić w kasie Solo Urszula Kurant, po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Obsługą Sklepu. Solo Urszula Kurant nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 5. Solo Urszula Kurant nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Zamawiający, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Solo Urszula Kurant wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

 

Polityka prywatności

§11

Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie danych sklepu, która jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych sklepu w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Przechowywanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nasi klienci mają prawo do wglądu oraz przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do wystąpienia o ich usunięcie.

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony danych osobowych (RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Solo Urszula Kurant oraz o przysługujących Państwu z tego tytułu prawach. Chcielibyśmy aby Państwo zapoznali się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z naszych sklepów.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że należycie dbamy o Państwa prywatność i wykorzystujemy je do celów koniecznych z obsługą zamówień składanych przez Państwa w naszym sklepie. Jednocześnie chcieliśmy zaznaczyć, iż mają Państwo prawo wycofać zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych".

Informacja o ochronie danych osobowych

Solo Urszula Kurant Celejów 29 c, 24-120 Kazimierz Dolny  jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane w procesie rejestracji na stronie sklep.mikroem.pl w celu założenia konta klienta, a także podczas realizacji zamówienia w szczególności:

 •          Imię i Nazwisko
 •          Adres zamieszkania
 •          Adres e-mail
 •          Numer telefonu

W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy także dodatkowo:

 •          NIP
 •          Adres siedziby

Państwa dane gromadzimy w następujących celach:

 •          Zawieranie i realizacja zamówień, w tym w szczególności realizacji płatności, wysyłki zamówionych towarów, a także obsługi reklamacji.
 •          Realizację obowiązków przewidzianych prawem tj. wystawianie i przechowywanie faktur, oraz innych dokumentów księgowych w celu archiwizacji.
 •          Ochrony praw Solo Urszula Kurant m.in. w dochodzeniu zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.

Solo Urszula Kurant może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 •          Podmiotom, z którymi Solo Urszula Kurant ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Solo Urszula Kurant przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu Solo Urszula Kurant w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności Solo Urszula Kurant może przekazywać dane podmiotom takim jak:

firmy świadczące do usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy realizujące przelewy elektroniczne, firmy zbierające opinie.

 •          Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Solo Urszula Kurant zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Solo Urszula Kurant wyłącznie na czas niezbędny do osiągnięcia celów (dla których dane są gromadzone), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Ponadto macie państwo prawo do:

 •          dostępu do danych osobowych
 •          poprawienia danych osobowych
 •          ograniczenia danych osobowych
 •          usunięcia danych osobowych.

 

Ciasteczka (cookies)

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które firma Solo Urszula Kurant wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie będą niedostępne, a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Bez wyraźnej zgody użytkownika firma nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookie.

Postanowienia końcowe

§12

 1. Solo Urszula Kurant nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Zamawiającego, powstałe wskutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych.

 2. Solo Urszula Kurant nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Zamawiającego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Zamawiającego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

 3. Do umowy sprzedaży w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 4. Składając zamówienie w sklepie internetowym Zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Solo Urszula Kurant zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Solo nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mikroem.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Promocje
FungiZum 0,5 l - ochrona przeciwgrzybowa
FungiZum 0,5 l - ochrona przeciwgrzybowa
43,00 zł 41,00 zł
szt.
The Total Humus kwasy humusowe 250 ml
The Total Humus kwasy humusowe 250 ml
59,00 zł 54,00 zł
szt.
CALIO nawóz wapniowy ze skorupiaków 0,5 l
CALIO nawóz wapniowy ze skorupiaków 0,5 l
65,00 zł 63,00 zł
szt.
SmartSil WP 10 kg nawóz krzemowo-wapniowy
SmartSil WP 10 kg nawóz krzemowo-wapniowy
410,00 zł 400,00 zł
szt.
Nano Srebro Koloidalne 0,5 l
Nano Srebro Koloidalne 0,5 l
39,00 zł 36,00 zł
Nano Srebro Koloidalne 1 l
Nano Srebro Koloidalne 1 l
57,00 zł 54,00 zł
szt.
Ema5 z Wrotyczem™ 1 l na pędraki w glebie
Ema5 z Wrotyczem™ 1 l na pędraki w glebie
61,60 zł 59,00 zł
szt.
Sok z rokitnika 100 % Ekologiczny 200 ml
Sok z rokitnika 100 % Ekologiczny 200 ml
20,00 zł 17,00 zł
szt.
Alginit nawóz ekologiczny 1 tona BB pakiet 6 ton WYSYŁKA GRATIS
Alginit nawóz ekologiczny 1 tona BB pakiet 6 ton WYSYŁKA GRATIS
5 940,00 zł 5 820,00 zł
szt.
GreenAlga (dawniej BioAlga) bioplazma 20 l
GreenAlga (dawniej BioAlga) bioplazma 20 l
699,00 zł 620,00 zł
szt.
Obornik granulowany mieszany w BB 1200 kg 3-5-2+6CaO+MgO
Obornik granulowany mieszany w BB 1200 kg 3-5-2+6CaO+MgO
1 350,00 zł 1 300,00 zł
szt.
Alginit nawóz ekologiczny (BB 1 tona) pakiet 21 ton TRANSPORT GRATIS
Alginit nawóz ekologiczny (BB 1 tona) pakiet 21 ton TRANSPORT GRATIS
20 790,00 zł 18 690,00 zł
szt.
ProBiotics ApiBioFarma probiotyk dla pszczół 1 l
ProBiotics ApiBioFarma probiotyk dla pszczół 1 l
59,40 zł 57,00 zł
szt.
ALGINIT nawóz ekologiczny BB 1 tona
ALGINIT nawóz ekologiczny BB 1 tona
1 310,00 zł 1 260,00 zł
szt.
ProBio Dentis - Mikroorganiczna pasta do zębów 75 ml
ProBio Dentis - Mikroorganiczna pasta do zębów 75 ml
37,00 zł 35,00 zł
szt.
Mydło Mikroorganiczne 500 ml chroni mikrobiom
Mydło Mikroorganiczne 500 ml chroni mikrobiom
36,00 zł 34,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl